تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

امروزه در کشورهای پیشرفته، پرورش تفکر انتقادی یکی از اساسی‌ترین اهداف تعلیم و تربیت است. چراکه تفکر انتقادی همچون نیروی محرکه‌ای در آموزش کارآمد و یک توانمندی ویژه در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است. باتوجه به اهمیت روزافزون و ضرورت گسترش مهارت تفکر انتقادی و نیازهای جامعه‌ی جهانی به اندیشیدن بر پایه‌ی اصول منطقی و یافته‌های علمی، تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و معتبر در سنجش و ارزیابی میزان این مهارت در افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ازآنجایی‌که تفکر انتقادی نقش کلیدی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمان دارد. بنابراین سنجش و ارزیابی این مهارت در میان مدیران و کارکنان سازمان ضروری به‌نظر می‌رسد.

تست تفکر انتقادی

تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

امروزه در کشورهای پیشرفته، پرورش تفکر انتقادی یکی از اساسی‌ترین اهداف تعلیم و تربیت است. چراکه تفکر انتقادی همچون نیروی محرکه‌ای در آموزش کارآمد و یک توانمندی ویژه در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است. باتوجه به اهمیت روزافزون و ضرورت گسترش مهارت تفکر انتقادی و نیازهای جامعه‌ی جهانی به اندیشیدن بر پایه‌ی اصول منطقی و یافته‌های علمی، تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و معتبر در سنجش و ارزیابی میزان این مهارت در افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ازآنجایی‌که تفکر انتقادی نقش کلیدی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمان دارد. بنابراین سنجش و ارزیابی این مهارت در میان مدیران و کارکنان سازمان ضروری به‌نظر می‌رسد.

هر آنچه باید درباره تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر بدانید

تفکر انتقادی معانی و تعاریف متعددی دارد که اگر بخواهیم تنها به برخی از آن‌ها اشاره کنیم می‌توان چنین گفت که تفکر انتقادی توانایی درنظرگرفتن طیف وسیعی از اطلاعات به‌منظور پردازش، به چالش کشیدن و تجزیه‌وتحلیل آن‌هاست. به‌عبارت‌دیگر منظور از تفکر انتقادی، فرآیند فکری عمیقی است که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم درست و نادرست را تشخیص داده و از تجربیات گذشته برای حل مسائل امروز استفاده نماییم. تفکر انتقادی نوعی قضاوت و کنش هدفمند است و بر فرآیندهایی که فرد در جریان اندیشه و هنگام استفاده از موضوعات گوناگون به‌کار می‌برد تأکید دارد.

اهمیت تقویت تفکر انتقادی در محیط سازمانی علی‌الخصوص برای مدیران دوچندان است. چراکه منجربه دستیابی به موفقیت و عبور از بحران‌ها می‌شود.

اهمیت و ضرورت استفاده از تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر برای سازمان‌ها:

در کنار تمام ابزارهایی که به‌منظور ارزیابی مهارت تفکر انتقادی به‌کار می‌روند، یکی از کامل‌ترین و گسترده‌ترین ابزارهایی که برای سنجش تفکر انتقادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر است.

باتوجه به اینکه یکی از اهداف مهم سازندگان تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر استفاده از این ابزار در محیط‌های سازمانی است. به‌همین منظور با ترکیب جنبه‌های مهارتی و گرایشی تفکر انتقادی از تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌توان در محیط‌های سازمانی و سنجش این مهارت درمیان مدیران بهره برد.

هرچه مهارت تفکر انتقادی در افراد بالاتر باشد:

احتمال فریب دادن آن‌ها کمتر می‌شود، زیرا همواره در باور کردن محتاط‌تر عمل می‌کنند. این افراد همیشه در جست‌وجو دلایل پدیده‌ها و سنجش آن‌ها هستند و دربرابر تعصب‌های گمراه‌کننده مقاوم عمل می‌کنند. از نظر آن‌ها اختلاف‌نظر، سلیقه و فکر یک امر اجتناب‌ناپذیر است. این مهارت به افراد کمک می‌کند که به‌نحوی صحیح با دیگران و نظراتشان برخورد کنند و به آن‌ها احترام بگذارند.

حضور افراد دارای مهارت تفکر انتقادی بالا ازآنجایی در هر تیم و مجموعه‌ای اهمیت دارد که این اشخاص انعطاف‌پذیری بالا، گشودگی دربرابر تجربه‌های جدید، نوآوری، خلاقیت، تحلیلی بودن و ازهمه مهم‌تر ریسک‌پذیری و گرایش زیادی برای تغییر کردن دارند.

آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

تست تفکر انتقادی

۸۰ سوال        ۴۵ دقیقه

آزمون با گزارش کامل و تحلیلی

دریافت نتیجه‌ی و تحلیلهای آزمون بلافاصله بعد از اتمام آزمون

نمونه‌ نتیجه‌ی آزمون

۹۵.۰۰۰ تومان

تصاویر آزمون

تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر (Watson Glaser Critical Thinking Test) در اوایل قرن بیستم توسط واتسون و گلیزر طراحی شد. این آزمون شامل ۸۰ سؤال چند گزینه‌ای و پنج بخش است که هر بخش به‌نوعی ابعاد مختلف تفکر انتقادی را مورد سنجش قرار می‌دهد. هدف واتسون و گلیزر از ایجاد این آزمون ادغام جنبه‌های تفکر انتقادی با شاخص‌های عملی بود که بتواند در محیط‌های سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد. تاکنون این آزمون بارهاوبارها در کشورهای مختلف استفاده شده است. به‌همین دلیل می‌توان گفت این آزمون احتمالا گسترده‌ترین ابزار مورد استفاده برای ارزیابی تفکر انتقادی در جهان است.

هر آزمودنی در مواجهه با هر پرسش باید از میان گزینه‌های موجود، یک گزینه را که بر اساس قضاوتش، بهترین و مناسب‌ترین پاسخ است انتخاب کند.

باتوجه به وجود آزمون‌های گوناگون جهت سنجش تفکر انتقادی، بهتر است از آزمونی استفاده شود که هم مهارت و هم گرایش به تفکر انتقادی را به‌طورهم‌زمان مورد بررسی قرار می‌دهد. ازطرفی وجود معیارهای مشخص و مدون برای نمره‌گذاری در این آزمون منجربه اجتناب از سوگیری‌های شخصی شده و بهره‌گیری از نتایج و اعتماد به آن را بالا برده است.

پنج زیرمقیاس اصلی آزمون تفکر تحلیلی واتسون-گلیزر عبارتنداز:

۱ـ استنباط: توانایی تشخیص داده‌های درست از میان اطلاعات داده شده است. توانایی در آشکار کردن مجهولات.

۲ـ شناسایی مفروضات: پیش‌فرض‌ها درواقع بیاناتی هستند که در غیاب مدرک درست درنظر گرفته می‌شوند. توانایی شناسایی آنچه انتظار می‌رود یا فرض می‌شود در شرایط درست است.

۳ـ استنتاج: توانایی تفسیر شواهد به‌طور مناسب و بدون تعمیم آن به نتیجه‌های غیرمجاز. استنتاج صحیح باید بدون پیش‌داوری باشد و مقدمات و داده‌ها از نتیجه‌ی کلی تفکیک شوند.

۴ـ تعبیر و تفسیر: توانایی فرد در شرح و بیان مسائل و فهم روشن آن‌ها.

۵ـ ارزشیابی دلایل: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌طور عینی، بدون درنظر گرفتن ترجیحات یا احساسات.

آزمون‌های مرتبط

سنجش اختلال شخصیت SCL90

تست اختلالات روانی SCL-90

تست اختلال‌های روانی SCL-90-R یکی از پرکاربردترین آزمون‌هایی است که به منظور غربالگری وضعیت سلامت روان افراد و ابزاری برای اندازه‌گیری وسعت و شدت علائم و ناراحتی‌های روانی در…

مشاهده >
تست mbti

تست شخصیت شناسی MBTI رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI از شناخته‌شده‌ترین تست‌های شخصیت شناسی است. این آزمون تیپ شخصیتی شما و نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و ازدواج را مشخص می‌کند…

مشاهده >
تست سبک مدیریتی سالزمن

تست سبک رهبری سالزمن (Salzman)

سبک رهبری درواقع تعیین‌کننده‌ی جو سازمان، فرهنگ سازمانی و راهبردهای حاکم بر سازمان است. رهبران به کمک سبک رهبری خود در اعضای سازمان …

مشاهده >

مقالات مرتبط

کهن الگو جادوگر
توسعه فردی و یادگیری

کهن الگو یا آرکتایپ جادوگر در تست قهرمان درون

آرکتایپ‌ها همواره الگوها یا نمادهایی هستند که در فرهنگ و ادبیات مختلف تکرار می‌شوند و نقش یک نماد یا شخصیت اساسی را دارند. این الگوها و نمادها از زمان‌های قدیمی تا امروز باقی مانده‌اند و بخش مهمی از هویت و جامعه‌شناسی فرهنگی ما را تشکیل می‌دهند. کهن الگو جادوگر به عنوان یک شخصیت پرطرفدار و مورد علاقه‌ی ادبیات و فرهنگ…

Telephone interview
استخدامی و شغلی

در مصاحبه تلفنی چه بگوییم؟

بدون شک مصاحبه تلفنی، به‌ عنوان یکی از مراحل ابتدایی و راهبردی در فرآیند استخدام، نقش بسیار مهمی در شناسایی کاندیداهای مناسب و انتخاب بهترین گزینه‌ها ایفا می‌کند. این نوع مصاحبه، به‌ویژه در دنیای پرشتاب امروز که زمان و هزینه‌ها بسیار مهم هستند، به کارفرمایان این امکان را می‌دهد تا به سرعت توانمندی‌ها و شایستگی‌های اولیه متقاضیان را ارزیابی نمایند…

Stress and personality types
توسعه فردی و یادگیری

بررسی کامل استرس و تیپ‌های شخصیتی MBTI

بدون شک استرس و تیپ شخصیتی، دو مفهوم بهم پیوسته هستند که به‌طور قابل توجهی بر روی توانایی فرد برای مقابله و مدیریت مؤثر استرس تأثیر می‌گذارند. شخصیت به مجموعه منحصربه‌فردی از ویژگی‌ها، خصلت‌ها و رفتارهایی اطلاق می‌شود که الگوی متمایز تفکر، احساس و عمل یک فرد را مشخص می‌کند. از طرفی دیگر، استرس به عنوان…