تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

امروزه در کشورهای پیشرفته، پرورش تفکر انتقادی یکی از اساسی‌ترین اهداف تعلیم و تربیت است. چراکه تفکر انتقادی همچون نیروی محرکه‌ای در آموزش کارآمد و یک توانمندی ویژه در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است. باتوجه به اهمیت روزافزون و ضرورت گسترش مهارت تفکر انتقادی و نیازهای جامعه‌ی جهانی به اندیشیدن بر پایه‌ی اصول منطقی و یافته‌های علمی، تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و معتبر در سنجش و ارزیابی میزان این مهارت در افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ازآنجایی‌که تفکر انتقادی نقش کلیدی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمان دارد. بنابراین سنجش و ارزیابی این مهارت در میان مدیران و کارکنان سازمان ضروری به‌نظر می‌رسد.

تست تفکر انتقادی

تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

امروزه در کشورهای پیشرفته، پرورش تفکر انتقادی یکی از اساسی‌ترین اهداف تعلیم و تربیت است. چراکه تفکر انتقادی همچون نیروی محرکه‌ای در آموزش کارآمد و یک توانمندی ویژه در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است. باتوجه به اهمیت روزافزون و ضرورت گسترش مهارت تفکر انتقادی و نیازهای جامعه‌ی جهانی به اندیشیدن بر پایه‌ی اصول منطقی و یافته‌های علمی، تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد و معتبر در سنجش و ارزیابی میزان این مهارت در افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ازآنجایی‌که تفکر انتقادی نقش کلیدی در پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمان دارد. بنابراین سنجش و ارزیابی این مهارت در میان مدیران و کارکنان سازمان ضروری به‌نظر می‌رسد.

هر آنچه باید درباره تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر بدانید

تفکر انتقادی معانی و تعاریف متعددی دارد که اگر بخواهیم تنها به برخی از آن‌ها اشاره کنیم می‌توان چنین گفت که تفکر انتقادی توانایی درنظرگرفتن طیف وسیعی از اطلاعات به‌منظور پردازش، به چالش کشیدن و تجزیه‌وتحلیل آن‌هاست. به‌عبارت‌دیگر منظور از تفکر انتقادی، فرآیند فکری عمیقی است که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم درست و نادرست را تشخیص داده و از تجربیات گذشته برای حل مسائل امروز استفاده نماییم. تفکر انتقادی نوعی قضاوت و کنش هدفمند است و بر فرآیندهایی که فرد در جریان اندیشه و هنگام استفاده از موضوعات گوناگون به‌کار می‌برد تأکید دارد.

اهمیت تقویت تفکر انتقادی در محیط سازمانی علی‌الخصوص برای مدیران دوچندان است. چراکه منجربه دستیابی به موفقیت و عبور از بحران‌ها می‌شود.

اهمیت و ضرورت استفاده از تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر برای سازمان‌ها:

در کنار تمام ابزارهایی که به‌منظور ارزیابی مهارت تفکر انتقادی به‌کار می‌روند، یکی از کامل‌ترین و گسترده‌ترین ابزارهایی که برای سنجش تفکر انتقادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر است.

باتوجه به اینکه یکی از اهداف مهم سازندگان تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر استفاده از این ابزار در محیط‌های سازمانی است. به‌همین منظور با ترکیب جنبه‌های مهارتی و گرایشی تفکر انتقادی از تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر می‌توان در محیط‌های سازمانی و سنجش این مهارت درمیان مدیران بهره برد.

هرچه مهارت تفکر انتقادی در افراد بالاتر باشد:

احتمال فریب دادن آن‌ها کمتر می‌شود، زیرا همواره در باور کردن محتاط‌تر عمل می‌کنند. این افراد همیشه در جست‌وجو دلایل پدیده‌ها و سنجش آن‌ها هستند و دربرابر تعصب‌های گمراه‌کننده مقاوم عمل می‌کنند. از نظر آن‌ها اختلاف‌نظر، سلیقه و فکر یک امر اجتناب‌ناپذیر است. این مهارت به افراد کمک می‌کند که به‌نحوی صحیح با دیگران و نظراتشان برخورد کنند و به آن‌ها احترام بگذارند.

حضور افراد دارای مهارت تفکر انتقادی بالا ازآنجایی در هر تیم و مجموعه‌ای اهمیت دارد که این اشخاص انعطاف‌پذیری بالا، گشودگی دربرابر تجربه‌های جدید، نوآوری، خلاقیت، تحلیلی بودن و ازهمه مهم‌تر ریسک‌پذیری و گرایش زیادی برای تغییر کردن دارند.

آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

تست تفکر انتقادی

۸۰ سوال        ۴۵ دقیقه

آزمون با گزارش کامل و تحلیلی

دریافت نتیجه‌ی و تحلیلهای آزمون بلافاصله بعد از اتمام آزمون

نمونه‌ نتیجه‌ی آزمون

۹۵.۰۰۰ تومان

تصاویر آزمون

تست تفکر انتقادی واتسون-گلیزر (Watson Glaser Critical Thinking Test) در اوایل قرن بیستم توسط واتسون و گلیزر طراحی شد. این آزمون شامل ۸۰ سؤال چند گزینه‌ای و پنج بخش است که هر بخش به‌نوعی ابعاد مختلف تفکر انتقادی را مورد سنجش قرار می‌دهد. هدف واتسون و گلیزر از ایجاد این آزمون ادغام جنبه‌های تفکر انتقادی با شاخص‌های عملی بود که بتواند در محیط‌های سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد. تاکنون این آزمون بارهاوبارها در کشورهای مختلف استفاده شده است. به‌همین دلیل می‌توان گفت این آزمون احتمالا گسترده‌ترین ابزار مورد استفاده برای ارزیابی تفکر انتقادی در جهان است.

هر آزمودنی در مواجهه با هر پرسش باید از میان گزینه‌های موجود، یک گزینه را که بر اساس قضاوتش، بهترین و مناسب‌ترین پاسخ است انتخاب کند.

باتوجه به وجود آزمون‌های گوناگون جهت سنجش تفکر انتقادی، بهتر است از آزمونی استفاده شود که هم مهارت و هم گرایش به تفکر انتقادی را به‌طورهم‌زمان مورد بررسی قرار می‌دهد. ازطرفی وجود معیارهای مشخص و مدون برای نمره‌گذاری در این آزمون منجربه اجتناب از سوگیری‌های شخصی شده و بهره‌گیری از نتایج و اعتماد به آن را بالا برده است.

پنج زیرمقیاس اصلی آزمون تفکر تحلیلی واتسون-گلیزر عبارتنداز:

۱ـ استنباط: توانایی تشخیص داده‌های درست از میان اطلاعات داده شده است. توانایی در آشکار کردن مجهولات.

۲ـ شناسایی مفروضات: پیش‌فرض‌ها درواقع بیاناتی هستند که در غیاب مدرک درست درنظر گرفته می‌شوند. توانایی شناسایی آنچه انتظار می‌رود یا فرض می‌شود در شرایط درست است.

۳ـ استنتاج: توانایی تفسیر شواهد به‌طور مناسب و بدون تعمیم آن به نتیجه‌های غیرمجاز. استنتاج صحیح باید بدون پیش‌داوری باشد و مقدمات و داده‌ها از نتیجه‌ی کلی تفکیک شوند.

۴ـ تعبیر و تفسیر: توانایی فرد در شرح و بیان مسائل و فهم روشن آن‌ها.

۵ـ ارزشیابی دلایل: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌طور عینی، بدون درنظر گرفتن ترجیحات یا احساسات.

آزمون‌های مرتبط

تست-رغبت-شغلی-هالند

تست رغبت شغلی هالند (Holland)

تست استعدادیابی هالند یا تست رغبت شغلی هالند، شما را در انتخاب رشته تحصیلی مناسب و همچنین انتخاب شغل آینده‌تان یاری می‌کند. شما می‌توانید درست‌ترین انتخاب را داشته باشید…

مشاهده >
تست سبک مدیریتی سالزمن

تست سبک رهبری سالزمن (Salzman)

سبک رهبری درواقع تعیین‌کننده‌ی جو سازمان، فرهنگ سازمانی و راهبردهای حاکم بر سازمان است. رهبران به کمک سبک رهبری خود در اعضای سازمان …

مشاهده >
تست رضایت شغلی مینه سوتا

تست رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در کار، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی

مشاهده >

مقالات مرتبط

Employment interview checklist
استخدامی و شغلی

چک لیست کامل یک مصاحبه استخدامی موفق

امروزه در تمامی سازمان‌ها، مدیران برای استخدام افراد تازه کار مهم‌ترین کاری که انجام می‌دهند مصاحبه استخدامی است. زیرا مصاحبه، بخشی جدایی‌ناپذیر از روند استخدام است و اینکه شما بتوانید یک مصاحبه را به‌خوبی پیش ببرید، این اطمینان را به…

Characteristics of creative people
توسعه فردی و یادگیری

۱۰ ویژگی مشترک افراد خلاق

خلاقیت به معنای توانایی، شناسایی، کشف ایده‌ها و راه‌حل‌های نو است که روش‌های رازآمیز و اغلب متناقضی دارد. به عبارتی، دیدن رویدادهای گوناگون توسط نگاهی گسترده و تشخیص مشکلات و معایب موجود در خلاقیت، اولین گام جهت بروز است…

fear of failure
توسعه فردی و یادگیری

ترس از شکست؛ ۷ مانع اصلی پیشرفت شما در کار و زندگی

در دنیای پیشرفته امروزی که تغییرات در آن با سرعت بسیار بالایی در حال رخ دادن است، به افرادی نیازمند هستیم که ریسک‌پذیر بوده و حاضر به امتحان کردن راه و روش‌های نو باشند. زیرا همه می‌خواهند در کاری که انجام می‌دهند موفق…