آزمون‌های کارگزاری بورس

کارگزاری بانک ملی ایران

آزمونهای آنلاین ورود به معاملات برخط کارگزاری بانک ملی ایران شامل ۳ آزمون می‌باشد که نتایج آن برای کارگزاری ارسال می‌گردد. لازم بذکر است که قطبینو تنها برگزار کننده این آزمونها بوده و هیچ دخالتی در روند ثبت نام و ورود افراد به کارگزاری ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کارگزاری بانک ملی ایران مراجعه نمایید.

کارگزاری بانک ملی ایران

آزمون سری الف

کارگزاری بانک ملی ایران سری الف

آزمون سری ب

کارگزاری بانک ملی ایران سری ب

آزمون سری ج

کارگزاری بانک ملی ایران سری ج