چرا خدمات سازمانی قطبینو به شما کمک می‌کند؟

هـرسـالـه هـزینه‌هـای بسیاری در سـازمـانها صـرف آزمـون خـطا در حـوزه‌ی مـنابـع‌انـسانی می‌شـود. نیروهـایی بدون شـناخـت کامـل در سـازمـان جـذب شده و پس از یک دوره تـلاش بی ثـمر در کاری گـماشـته می‌شـوند که لـزوما برای آن مـناسـب نیستند. از این رو هـمواره در حـالی که در بین مـنابـع انـسانی مشکل بـازار کار و شـغل مـناسـب مـطرح اسـت، کارفـرمـایان نیز از نـبودن نیروی انـسانی مـتخصص شکایت دارند. شـناخـت نیروی انـسانی یکی از مـراحـل مـهم در جـذب، تـوسـعه و نگهـداشـت آنـهاسـت لذا قطبینو بـه جـمع‌آوری و پیاده‌سـازی انـواع تسـتهـای اسـتانـدارد در این حـوزه پـرداخـته و مـوفـق شـده با جزئیات کامل موارد الزم را با تحلیلی پیشرفته در اختیار افراد و سازمانها قرار دهد. بـا تـوجـه بـه طیف گسـترده‌ای از حـوزه های مـوجـود بـرای بـرگـزاری آزمـون، قطبینو بخش زیادی از تـمرکز خـود را بـر روی حـوزه مـنابـع انـسانی قـرار داده اسـت و مـوفـقیت های بسیاری را در بـرگـزاری آزمـون های پیچیده بـهمراه تحـلیل های اخـتصاصی بـصورت شخصی و سـازمـانی کسب نموده است. خـدمـات سـازمـانی قطبینو به جهت تسهیل فرایند استخدامی و افزایش بهروه وری کارمندان به سازمانها ارائه میگردد.

سطح پایه خدمات قطبینو در سازمان شما:

برگزاری آزمون‌های یکپارچه

 • پنل کاربری و دسترسی همیشگی به اطلاعات آزمون‌ها
 • تنظیمات زمانبندی آزمون و مدت زمان پاسخ به سوالات
 • گروه‌بندی و ارسال لینک اختصاصی آزمون
 • امکان افزودن اعضای حقیقی (توسط شماره تماس)‌یا اعضای سازمانی با کد پرسنلی
 • امکان قرار دادن لوگو سازمان در صفحه ورود و نتایج آزمون
 • امکان تنظیم عدم مشاهده نتیجه توسط فرد ارزیابی شونده
 • گزارش نتیجه آزمون برای هر فرد
 • گزارش تجمیعی عملکرد هر فرد در گروه
 • گزارشات تجمیعی عملکرد اعضای گروه
 • امکان دریافت فایل PDF و Excel از تمامی گزارشات فردی و تجمیعی
 • امکان ساخت هرگونه آزمون، تحلیل و نتیجه اختصاصی بر اساس نیاز سازمان

لیست خدمات پیشرفته قطبینو در حوزه منابع انسانی:

 1. ارزیابی سازمانی
  • جذب و استخدام
  • پیش ارزیابی
  • برگزاری یکپارچه و آنلاین ارزیابی سازمانی
  • مشاوره و دوره آموزشی پس از آزمون به جهت ارائه راهکار
 2. کانون ارزیابی مدیران
  • تدوین مدل شایستگی مدیران سازمانها و نهادها
  • دوره‌های تخصصی حوزه توسعه منابع انسانی
  • ارزیابی شایستگیهای مدیریتی در کلیه سطوح
  • ارزیابی ۳۶۰ درجه مدیران
  • طراحی و تدوین مدل شایستگی
  • تربیت ارزیاب کانون ارزیابی
 3. ارائه راهکارهای هوش تجاری(BI) در حوزه منابع انسانی و ارائه داشبوردهای مدیریتی

خدمات ارزیابی سازمانی جذب و استخدام:

در راستای تعالی منابع انسانی سازمان، قطبینو قادر است خدمات ارزیابی را بر بستر اینترنت بجهت افزایش دقت در استخدام و جذب در اختیار سازمان قرار داده و نتایج تجمیعی را به تفکیک فرد و آزمون در لحظه ایجاد کرده و نمایش دهد. همچنین در صورت لزوم، مشاوران حرفه ای قطبینو میتوانند بصورت مستقل تمامی مراحل جذب را انجام دهند.

پیش ارزیابی:

همچنین قطبینو به جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی سازمان، فرایند پیش‌آزمون یا مشاوره‌ی قبل از آزمون در راستای تدوین استراتژی صحیح ارزیابی را فراهم میآورد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا درخواست دموی سازمانی با شماره ۶۶۵۳۸۵۹۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

یا اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید، تا با شما تماس بگیریم.

  فهرست