امتیاز برگزاری آزمون آنلاین منابع انسانی

با تهیه امتیاز برگزاری آزمون آنلاین، شما قادر خواهید بود از افراد مورد نظر خود آزمون بگیرید. امتیاز برگزاری آزمون بصورت دائمی در حساب کاربری شما ماندگار خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در مورد ساخت آزمون با استفاده از امتیاز برگزاری آزمون، اینجا کلیک کنید.

تست مدل رفتاری دیسک

۷۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند

۴۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست رغبت شغلی هالند

۲۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست شخصیت‌شناسی MBTI

۱۴.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش هیجانی بار-ان

۳۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست تشخیص شخصیت انیاگرام

۲۳.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش گاردنر

۱۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست نئو فرم کوتاه

۱۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش تصویری ریون

۲۲.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا

۲۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست فرسودگی شغلی مسلش

۱۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست فرزندپروری

تست سبک‌های فرزندپروری

۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

بررسی آزمون

فهرست