امتیاز برگزاری آزمون آنلاین منابع انسانی

با تهیه امتیاز برگزاری آزمون آنلاین، شما قادر خواهید بود از افراد مورد نظر خود آزمون بگیرید. امتیاز برگزاری آزمون بصورت دائمی در حساب کاربری شما ماندگار خواهد بود.

تست مدل رفتاری دیسک محیط کار

۷۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست پنج عامل شخصیتی نئو فرم بلند

۴۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست رغبت شغلی هالند

۲۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست شخصیت‌شناسی MBTI

۱۴.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

سنجش اختلال شخصیت SCL90

سنجش اختلالات روانی SCL-90

۱۰۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش هیجانی بار-ان

۹۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش گاردنر

۶۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست هوش تصویری ریون

۲۲.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

لایسنس تفکر تحلیلی

سنجش تفکر تحلیلی واتسون-گلیزر

۱۱۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست سبک رهبری سالزمن

۸۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست کار تیمی بلبین

۱۵۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

لایسنس کیفیت کار تیمی هوگل

سنجش کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

۳۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست قهرمان درون – آرکتایپ یونگ

۱۵۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست آرکتایپ کهن الگوی اسطوره ای

کهن‌الگوی اسطوره‌ای زنان

۱۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

کهن ااگوی اسطوره‌ای مردان آرکایپ

کهن‌الگوی اسطوره‌ای مردان

۱۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست تشخیص شخصیت انیاگرام

۱۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست فرسودگی شغلی مسلش

۴۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

۴۵

لایسنس تست تعهد سازمانی آلن و مایر

تعهد سازمانی آلن و مایر

۴۴.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

مقیاس کمالگرایی هیل

مقیاس کمالگرایی هیل

۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست رضایت شغلی مینه‌سوتا

۵۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست فرزندپروری

تست سبک‌های فرزندپروری

۱۰.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

بررسی آزمون

تست استرس شغلی اوسیپو

تست استرس شغلی Osipow

۴۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست مهارتهای مذاکره

سنجش مهارت‌های مذاکره پیره

۱۲.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست نئو فرم کوتاه

۱۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی

تست ارزش‌های شخصی PVQ

تست ارزش‌های شخصی PVQ

۷۵.۰۰۰ تومان

به ازای هر نفرآزمون

+

تخفیف تعدادی