فرهنگ سازمانی کامرون و کویین

امروزه دیگر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در موفقیت سازمان‌ها شناخته می‌شود و کارشناسان با پرداختن به آن و ارائه راهکارهایی به منظور تحقق اهداف سازمان اهمیت این موضوع را بیش‌ازپیش نشان داده‌اند. به گونه‌ای که توسعه بسیاری از کشورها همچون ژاپن را مرهون این پدیده می‌دانند. بنابراین دانش مدیریت باید در کنار راهکارها و تجویزهای خود به ابعاد فرهنگی سازمان‌ها هم به عنوان تسهیل کننده هدف، توجه ویژه‌ای داشته باشد. ابزار تحلیل فرهنگ سازمانی کامرون و کویین در بیش از هزاران سازمان در کشورهای مختلف جهان به واسطه جامع بودن معیارها و جدید و پرکاربرد بودن، به منظور تعیین نوع فرهنگ موجود سازمان استفاده شده است. ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین به شما کمک می‌کند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانتان بتوانید تدابیر و اقدامات لازم را در جهت بهبود اوضاع پیش‌بینی کنید.

فرهنگ سازمانی کامرون و کویین

امروزه دیگر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در موفقیت سازمان‌ها شناخته می‌شود و کارشناسان با پرداختن به آن و ارائه راهکارهایی به منظور تحقق اهداف سازمان اهمیت این موضوع را بیش‌ازپیش نشان داده‌اند. به گونه‌ای که توسعه بسیاری از کشورها همچون ژاپن را مرهون این پدیده می‌دانند. بنابراین دانش مدیریت باید در کنار راهکارها و تجویزهای خود به ابعاد فرهنگی سازمان‌ها هم به عنوان تسهیل کننده هدف، توجه ویژه‌ای داشته باشد. ابزار تحلیل فرهنگ سازمانی کامرون و کویین در بیش از هزاران سازمان در کشورهای مختلف جهان به واسطه جامع بودن معیارها و جدید و پرکاربرد بودن، به منظور تعیین نوع فرهنگ موجود سازمان استفاده شده است. ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین به شما کمک می‌کند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانتان بتوانید تدابیر و اقدامات لازم را در جهت بهبود اوضاع پیش‌بینی کنید.

هر آنچه باید درباره ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین بدانید

به نظر شما چگونه می‌توانیم فرهنگ سازمان را به خوبی شناسایی کنیم؟ یا چگونه می‌توانیم با مدیریت فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمان را بهبود ببخشیم؟

امروزه دیگر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در موفقیت سازمان‌ها شناخته می‌شود و کارشناسان با پرداختن به آن و ارائه راهکارهایی به منظور تحقق اهداف سازمان اهمیت این موضوع را بیش‌ازپیش نشان داده‌اند. به گونه‌ای که توسعه بسیاری از کشورها همچون ژاپن را مرهون این پدیده می‌دانند. بنابراین دانش مدیریت باید در کنار راهکارها و تجویزهای خود به ابعاد فرهنگی سازمان‌ها هم به عنوان تسهیل کننده هدف، توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه عدم توجه به مقوله فرهنگ باتوجه به پیامدهای مهمی که می‌تواند در پی داشته باشد می‌تواند یکی از بزرگترین عوامل شکست مدیریت یک سازمان به شمار آید.

فرهنگ حاکم بر سازمان شکل‌دهنده شخصیت سازمان است و به همین دلیل می‌توان سازمان‌ها را بر اساس نوع فرهنگشان شناسایی کرد. کامرون و کویین معتقد هستند فرهنگی که نسبت به استراتژی‌های سازمان نقش حمایت کننده دارد عملکرد بهتر سازمان را موجب خواهد شد. ازطرفی سازگاری فرهنگ سازمان با ارزش‌های کارکنان سازمان را در مسیر موفقیت نگه می‌دارد. پس توجه به فرهنگ سازمان برای مدیران امری ضروری است.

به زبان ساده فرهنگ سازمانی به مجموعه‌ای از نگرش‌ها، هنجارها، رفتارها و اعتقادات مشترک نیروی انسانی در معیارها و ارزش‌های شناخته شده در سازمان گفته می‌شود. هر سازمانی یک فرهنگ نانوشته دارد که استانداردهای قابل قبول و حد رفتارهای غیرقابل قبول را مشخص می‌کند و بیشتر کارکنان بعد از چند ماه با فرهنگ سازمان آشنا می‌شوند و آن را درک می‌کنند. درواقع فرهنگ سازمان نشان می‌دهد که ارزش‌ها چیست و کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد؟

فرهنگ سازمانی موجب می‌شود که تمام اعضای سازمان به تعاریف مشترکی دست پیدا کنند و پاسخ بسیاری از سؤالات ذهنی خود را بیابند. اینکه سازمان چه ماهیتی دارد؟ چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ و رفتار و عمل کارکنان در سازمان چگونه باید باشد؟

فرهنگ سازمانی عاملی مهم برای بقا و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل بقای هر سازمان که منجربه افزایش بهره‌وری سازمانی می‌شود برخورداری از انسجام در ارزش‌ها، باورها و به‌طور کلی فرهنگ سازمانی است. بنابراین برای هر سازمانی که به دنبال به دست آوردن نوعی مزیت است اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به روش‌های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود.

نتایج مطالعات نشان داده‌اند که فرهنگ سازمانی بر همه‌ی جوانب سازمان تأثیرگذار است مانند تدوین اهداف و استراتژی‌ها، رفتار افراد و عملکرد سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت، نوآوری، نحوه‌ی تصمیم‌گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور، میزان فداکاری و تعهد، سخت‌کوشی و سطح اضطراب و… . بنابراین اگر مدیران خواهان تغییر در بهره‌وری و عملکرد سازمان هستند باید به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی و چگونگی تغییر آن‌ها توجه ویژه‌‌ای داشته باشند.

در دنیای پررقابت امروز که سازمان‌ها نیازمند ادامه حیات و تحقق هرچه سریع‌تر اهدافشان هستند و به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی می‌گردند قبل از هر تغییر و تحولی باید فرهنگ سازمانی خودشان را مورد بررسی قرار دهند. چراکه در بستر همین فرهنگ سازمانی است که فعالیت‌های متنوع و متعدد سازمان اجرایی می‌شوند.

ابزار تحلیل فرهنگ سازمانی کامرون و کویین از این جهت برای شما کارآمد خواهد بود که کامرون و کویین معتقد هستند فرهنگی که نسبت به استراتژی‌های سازمان نقش حمایت کننده‌ دارد عملکرد بهتر سازمان را موجب خواهد شد. ازطرفی سازگاری فرهنگ سازمان با ارزش‌های کارکنان، سازمان را در مسیر موفقیت نگه می‌دارد. پس توجه به فرهنگ سازمان برای مدیران امری ضروری است.

تصاویر خروجی پرسشنامه

اما سؤال مهمی که اغلب پرسیده می‌شود این است که چرا باید از ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین استفاده کنیم؟

بهترین راه برای درک فرهنگ سازمانی ارزیابی آن است. مدیر یک سازمان باید بتواند وضعیت فرهنگ سازمانش را مورد ارزیابی قرار دهد تا بداند چه زمانی و در چه شرایطی سازمان نیاز به تغییر دارد. زیرا ارزیابی و بهبود فرهنگ سازمانی نیازی حیاتی برای موفقیت یک سازمان در بلندمدت است. نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش‌های افراد اگر منجربه شکست سازمان و تحقق اهداف نشود می‌تواند مشکلات متعددی را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده که درنهایت انرژی و هزینه‌ی زیادی را برای عبور از این مسائل هدر می‌دهد.

وقتی که سازمان‌ها از چگونگی فرهنگ سازمانی خود اطلاعی نداشته باشند با مشکلات فراوانی همچون تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه خواهند شد. پس شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، شما را قادر می‌سازد تا تدابیر و اقدامات لازم را در جهت بهبود اوضاع پیش‌بینی کنید.

پروفسور کویین که به مدت ۳۰ سال بر روی فرهنگ سازمانی مطالعه انجام داده است ابتدا یک گونه‌شناسی در سال ۱۹۸۸ ارائه داد و سپس به اتفاق پروفسور کامرون مدل دیگری در سال ۲۰۰۶ ارائه نمودند. کویین و کامرون بر روی صدها کارخانه بررسی و مطالعه انجام دادند و برای هر نوع فرهنگ سازمانی شش معیار کلی درنظر گرفته‌اند که عبارتنداز: (خصوصیات حاکم بر سازمان، رهبری سازمان، مدیریت کارکنان، انسجام یا چسب سازمانی یا پیونددهنده‌های سازمانی، تأکیدات استراتژی و معیارهای موفقیت).

ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین در بیش از هزاران سازمان در کشورهای مختلف جهان به واسطه جامع بودن معیارها و جدید و پرکاربرد بودن، به منظور تعیین نوع فرهنگ موجود سازمان استفاده شده است.

لازم به ذکر است که این ابزار قدرت پیش‌بینی بسیار بالایی دارد. به کمک ابزار تحلیل فرهنگ سازمانی کامرون و کویین می‌توانید وضع موجود فرهنگ سازمان را شناسایی کنید که اولین گام در تغییر فرهنگ است و سپس فرهنگی که اعضای سازمان باور دارند (وضع مطلوب) را پیش‌بینی نمایید.

مدل فرهنگ سازمانی کامرون و کویین برمبنای نظریه چهارچوب ارزش‌های رقابتی (CVF) یا (Competing Values Frame Work) بنا شده است. فرض اساسی CVF این است که سازمان‌ها معمولا یکی از چهار نوع فرهنگ سازمانی زیر یا ترکیبی از آن‌ها را دارا هستند:

 • فرهنگ قبیله‌ای (خانوادگی)
 • فرهنگ ویژه سالار (ادهوکراسی)
 • فرهنگ بازار (رقابتی)
 • فرهنگ سلسله مراتبی

این چهار نوع فرهنگ مبنای ایجاد ابزار فرهنگ سازمانی کامرون و کویین را تشکیل می‌دهند که امروزه در بیش از هزار سازمان استفاده شده و هدف آن پیش‌بینی و سنجش عملکرد سازمان است.

برای تماس با واحد فروش و دریافت مشاوره

با شماره تلفن : ۸۸۵۴۹۱۴۴-۰۲۱

تماس بگیرید

و یا با تکمیل فرم درخواست،

منتظر تماس ما باشید.

  نام و نام خانوادگی

  شماره تماس

  ایمیل

  معرفی سازمان و شرح درخواست

  ابزارهای مرتبط

  پرسشنامه تحقیقات بازاریابی شخصیت برند جنیفر آکر BPQ

  یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر سازمان برند آن شرکت است. هرچه برند در ذهن مصرف‌کنندگان جایگاه بهتری داشته باشد سازمان می‌تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. شخصیت برند هسته‌ی مرکزی و نزدیک‌ترین متغیر…

  مقالات مرتبط

  فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی
  استخدامی و شغلی

  چطور با فرهنگ سازمانی نامناسب کارکنانمان را فرسوده کنیم؟

  قطعاً در دنیای امروزه فرهنگ سازمانی نقش حیاتی در تعیین سلامت روانی و بهره‌وری کارکنان ایفا می‌کند. ازاین‌رو، زمانی که فرهنگ سازمانی به گونه‌ای نامناسب و پرتنش باشد، می‌تواند به فرسودگی شغلی منجر شود. فرسودگی شغلی که اغلب با علائمی همچون استرس مداوم، خستگی مزمن و کاهش انگیزه همراه است…

  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی
  استخدامی و شغلی

  آیا فرهنگ سازمانی می‌تواند بر روی رضایت شغلی کارکنان اثرگذار باشد؟

  فرهنگ سازمانی یک مفهوم چندبعدی و گسترده است و مربوط به ارزش‌ها، باورها، عادات، انگیزه‌ها، تفکرات، رفتارها و نگرش‌هایی می‌شود که در یک سازمان از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات بین اعضای سازمان شکل می‌گیرد. این فرهنگ مانند DNA سازمان است که رفتارها و تصمیمات کارکنان را شکل می‌دهد. فرهنگ سازمانی به‌…

  فرهنگ سازمانی و تعهد کارکنان
  استخدامی و شغلی

  چگونه می‌توانیم با فرهنگ سازمانی مناسب تعهد کارکنان را افزایش دهیم؟

  امروزه کارکنان به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع سازمان برای شکوفایی استعداد و دستیابی مستمر به عملکرد عالی سازمانی، گروهی و فردی به‌حساب می‌آیند. ازطرفی عملکرد کارکنان هم به عنوان شیوه انجام کار که متضاد با نتیجه کار کارکنان تلقی شده، یکی از چالش‌های همیشگی سازمان و مدیریت محسوب می‌شود…