چالش‌های کسب‌وکار
رهبریمنابع انسانی

مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است در کسب‌وکار خود با آن‌ها مواجه شوید

۰

یکی از دلایل بی‌ثباتی و عمر کوتاه کسب‌وکارها در ایران، فقدان دانش کافی و عدم آمادگی در مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار است.به نظر شما چرا اکثر شرکت‌ها در ایران عمر نسبتا بلندی ندارند؟

فهرست