ارزیابی دقیق، جهت دقیق

Accurate evaluation, Accurate direction

تست‌های روانشناسی و منابع انسانی

تست‌های هوش و استعدادیابی
تست‌های سازمانی و مدیریتی
تست‌های خودشناسی و توسعه فردی

راهکار و خدمات نرم‌افزاری

پنل و لایسنس برگزاری آزمون سازمانی
نرم افزار تدوین مدل شایستگی
نرم_افزار مدیریت کانون های ارزیابی

دوره‌های آموزشی ویژه‌ی سازمان‌ها

رسانه‌های قطبینو

رادیو قطبینو

برخی از سازمان‌هایی که به قطبینو اعتماد کردند