قطبینو: ارزیابی دقیق، جهت دقیق

معرفی خدمات قطبینو

قطبینو سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون، توانایی برگزاری هرنوع ارزیابی را بر بستر اینترنت برای شما و سازمانتان فراهم می‌نماید. امکانات کامل محیط آزمون، گستردگی الگوریتمهای تحلیل نتیجه آزمون و طیف گسترده‌ی گزارشات و ویژگی‌های شخصی سازی آزمون، امکان حضور قطبینو را در صنایع مختلف فنی و آموزشی فراهم کرده است.از این رو قطبینو موفق به اجرای پروژه‌های موفق در سازمانهای گوناگون، مدارس و دانشگاهها گردیده است.

همچنین از دیگر ویژگی‌های این سامانه می‌توان به ویژگی تشخیص تقلب مبتنی بر رفتار کاربران و رفتار نرمال آزمون اشاره کرد که این سامانه را از سایرین متمایز می‌نماید.

آشنایی با خدمات آزمون قطبینو >

راهکارهای نرم‌افزاری

مدل شایستگی

نرم‌افزار آنلاین تدوین مدل شایستگی

نرم افزار تدوین مدل شایستگی قطبینو، که حاصل تجربیات سنوات مشاوران و مدیران منابع انسانی قطبینو می‌باشد، بر اساس روشی کیفی با ایجاد تغییر در مدل کدگذاری Grounded theory شکل گرفته است. در این روش بجای جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، سامانه به طرح پرسشنامه‌هایی از جنس مصادیق شایستگیها می‌پردازد. پس از اقدام هر فرد تاثیرگذار و تصمیم‌ساز به پاسخدهی به پرسشنامه‌های مصادیق، مدلِ شایستگی عمومی یا اختصاصی بر اساس اجماع افراد شکل گرفته و قابل دریافت است.
فرآیند تدوین مدل شایستگی در نرم افزار فوق، پروژه‌محور بوده و امکان تدوین مدل بر اساس دپارتمانها، معاونتها و شرکتها وجود دارد. همچنین امکان تعریف سطوح سازمانی تا ۶ سطح نیز وجود دارد که ترکیب پرسشنامه و تعداد را بهینه می‌سازد.

اطلاعات بیشتر >

رسانه‌های قطبینو

مدیر و مؤسس قطبینو در شبکه ایران کالا به توضیح خدمات قطبینو ‌پرداخته است.

ماهنامه منابع انسانی قطبینو

ماهنامه قطبینو

شماره ۶ – آبان ۱۴۰۲

موضوع: مدیریت موثر بر منابع انسانی

صاحب نظران درباره قطبینو چه می‌گویند

برخی از سازمان‌هایی که به قطبینو اعتماد کردند