قطبینو: ارزیابی دقیق، جهت دقیق

معرفی خدمات قطبینو

قطبینو سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون، توانایی برگزاری هرنوع ارزیابی را بر بستر اینترنت برای شما و سازمانتان فراهم می‌نماید. امکانات کامل محیط آزمون، گستردگی الگوریتمهای تحلیل نتیجه آزمون و طیف گسترده‌ی گزارشات و ویژگی‌های شخصی سازی آزمون، امکان حضور قطبینو را در صنایع مختلف فنی و آموزشی فراهم کرده است.از این رو قطبینو موفق به اجرای پروژه‌های موفق در سازمانهای گوناگون، مدارس و دانشگاهها گردیده است.

همچنین از دیگر ویژگی‌های این سامانه می‌توان به ویژگی تشخیص تقلب مبتنی بر رفتار کاربران و رفتار نرمال آزمون اشاره کرد که این سامانه را از سایرین متمایز می‌نماید.

آشنایی با خدمات آزمون قطبینو >

رسانه‌های قطبینو

مدیر و مؤسس قطبینو در شبکه ایران کالا به توضیح خدمات قطبینو ‌پرداخته است.

ماهنامه قطبینو

شماره ۳ – ویژه نوروز ۱۴۰۰

موضوع: مدیریت موثر بر منابع انسانی

اخبار قطبینو

صاحب نظران درباره قطبینو چه می‌گویند

برخی از سازمان‌هایی که به قطبینو اعتماد کردند

فهرست