ارزیابی دقیق، جهت دقیق

Accurate evaluation, Accurate direction

تست‌های روانشناسی و منابع انسانی

تست‌های هوش و استعدادیابی
تست‌های سازمانی و مدیریتی
تست‌های خودشناسی و توسعه فردی

راهکار و خدمات نرم‌افزاری

پنل و لایسنس برگزاری آزمون سازمانی
نرم افزار تدوین مدل شایستگی
نرم_افزار مدیریت کانون های ارزیابی

قطبینو در کسب‌و‌کار

Aaker Brand Personality

ابزار تحلیل شخصیت برند جنیفر آکر

یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر سازمان برند آن است. هرچه برند در ذهن مصرف‌ کنندگان جایگاه بهتری داشته باشد سازمان می‌تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ابزار طراحی و سنجش شخصیت برند بر اساس مدل جنیفر آکر، می‌تواند در جهت شناخت شخصیت درک شده توسط مخاطبین، شناخت نقاط گسستگی هویت و شخصیت برند و طراحی شخصیت متناسب با هویت مفهومی برند، نقش کلیدی ایفا کند…

سبک تصمیم‌گیری مخاطبان (Sproles and Kendall)

ارزش‌ها و سبک زندگی مخاطبین (VALS)

دوره‌های آموزشی ویژه‌ی سازمان‌ها

رسانه‌های قطبینو

رادیو قطبینو

برخی از سازمان‌هایی که به قطبینو اعتماد کردند