تست پیش بینی طلاق

تست پیش بینی طلاق یک ابزار ۱۴ سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزارمتکی به این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود. این مقیاس را محاسبه گر می تواند به سهولت بر روی دیگران و خود اجرا نموده و ظرف چند دقیقه نمره گذاری کند.

تست پیش بینی طلاق

امروزه زندگی مشترک افراد نسبت به گذشته دوام کمتری دارد. در گذشته نه چندان دور طلاق به ندرت اتفاق می افتاد. اما امروزه قرار گرفتن در عصر بی ثباتی اقتصادی، ابتلا به بیماری های شایع روانی و با وارد شدن فشار از سوی رسانه های اجتماعی دیگر جدایی یک  امر غیر عادی اتلاق نمی شود و مخصوصا درون خانواده هایی که به طور مداوم با نگرانی های مالی و همچنین عدم سازگاری با یکدیگر مواجه هستند، تقریبا امر طلاق اجتناب ناپذیر است. حتی در میان همسرانی، بسیار متعهد و کاملا پایبند به اصول اخلاقی نیز ممکن است بحث جدا شدن به میان آید.

شاید در میان شما اشخاصی وجود داشته باشند که این سوال در ذهنشان به وجود آید که در آخر چه عواملی سبب شکست زندگی مشترک می شوند؟

شاید بارها شنیده باشید که فلانی الکی طلاق گرفت. بله واقعا در بسیاری از موارد زوجین خیلی بی دلیل از همدیگر جدا می شوند. خوب سوال اینجاست که چطور پیش بینی کنیم که طلاق کار درستی است یا خیر؟

« شاخص بی ثباتی ازدواج» یک ابزار ۱۴ سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزارمتکی به این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود. این مقیاس را محاسبه گر می تواند به سهولت بر روی دیگران و خود اجرا نموده و ظرف چند دقیقه نمره گذاری کند. « شاخص بی ثباتی ازدواج» به عنوان یک ابزار خوش آتیه مشاوره می تواند به مشاور کمک نماید تا او بتواند با دقت بیشتری نتایج قابل پیش بینی رابطۀ زناشویی را تعیین کند.

نکته مهم این که بسیاری از افرادی وجود دارند که در یک رابطه مشترک قرار گرفته اند و به دلایل مختلف ممکن است در طول رابطه کوتاه مدت خود یا حتی بلند مدت تا یک قدمی جدایی رفته باشند. نباید جدایی را با ارزش گذاری منفی تابو کرد و یا حتی نباید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی به یک رابطه ادامه داد.

از جهت دیگر نباید زیر فشار احساسات تصمیم به یک باره خطا و نسنجیده گرفت. قبل از هر گونه اعمال تصمیم برای ماندن یا حد اکثر خارج شدن از یک رابطه، مهم آن است که هر طرف با توجه به شناخت و ارزیابی نسبتا دقیق تری از خود، طرف مقابل و رابطه ای که همواره در آن قرار دارد را در نظر بگیرد. در این حالت مطمئن تر و با در صد بیشتری تصمیمی که بعدا اتخاذ می شود می تواند نسبتا دقیق تر و همه جانبه تر باشد.تست پیش بینی طلاق به شما کمک می کند تا درباره جدا شدن هایتان تصمیم درستی بگیرید.

آزمون پیش بینی طلاق

تست پیش بینی طلاق

شروع تست پیش بینی طلاق

دریافت نتیجه و تحلیلهای آزمون بلافاصله بعد از اتمام پاسخ به سوالات.

گزارش کامل و تحلیلی

تصاویر محیط آزمون

مقالات مرتبط

فهرست