تست ارزش‌های شخصی PVQ

ارزش‌ها را می‌توان باوری راسخ نسبت به شیوه خاصی از رفتار یا هدفی از زندگی که به لحاظ فردی یا اجتماعی در برابر انواع دیگری از رفتار یا اهداف متفاوت ارجحیت دارند، دانست. ارزش‌های فردی هسته‌ی مرکزی شخصیت افراد را تشکیل می‌دهند و بر رفتارها، نگرش‌ها، ارزشیابی‌ها، قضاوت‌ها، تعهدها و رضایت آن‌ها از زندگی اثر می‌گذارد. پرسشنامه ارزش‌های فردی شوارتز (Portrait of Values Questionnaire) (PVQ) می‌تواند به ما در شناخت ارزش‌های شخصی و فردی کمک بسزایی کند و هویت زندگی را برای ما آشکار سازد. تنها کافی است ۱۵ دقیقه زمان بگذارید و به ۴۰ سؤال پرسشنامه ارزش‌های فردی پاسخ دهید و ارزش‌های فردی خودتان را بشناسید تا بتوانید آنچه برای شما اهمیت دارد را شناسایی کنید و آن‌ها را با کارها و رفتارهای روزمره خودتان هماهنگ نمایید.

تست ارزش‌های شخصی PVQ

تست ارزش‌های شخصی PVQ

ارزش‌ها را می‌توان باوری راسخ نسبت به شیوه خاصی از رفتار یا هدفی از زندگی که به لحاظ فردی یا اجتماعی در برابر انواع دیگری از رفتار یا اهداف متفاوت ارجحیت دارند، دانست. ارزش‌های فردی هسته‌ی مرکزی شخصیت افراد را تشکیل می‌دهند و بر رفتارها، نگرش‌ها، ارزشیابی‌ها، قضاوت‌ها، تعهدها و رضایت آن‌ها از زندگی اثر می‌گذارد. پرسشنامه ارزش‌های فردی شوارتز (Portrait of Values Questionnaire) (PVQ) می‌تواند به ما در شناخت ارزش‌های شخصی و فردی کمک بسزایی کند و هویت زندگی را برای ما آشکار سازد. تنها کافی است ۱۵ دقیقه زمان بگذارید و به ۴۰ سؤال پرسشنامه ارزش‌های فردی پاسخ دهید و ارزش‌های فردی خودتان را بشناسید تا بتوانید آنچه برای شما اهمیت دارد را شناسایی کنید و آن‌ها را با کارها و رفتارهای روزمره خودتان هماهنگ نمایید.

هر آنچه باید درباره تست ارزش‌های شخصی PVQ بدانید

چه چیزهایی در زندگی برای شما مهم هستند؟ اگر از نظر مالی دغدغه‌ای نداشتید چه شغلی را برای خودتان انتخاب می‌کردید؟ چه چیزهایی برای شما الهام‌بخش هستند؟ از چه چیزی عصبانی می‌شوید؟ به چه چیزهایی در خودتان افتخار می‌کنید؟ اگر می‌توانستید چه چیزی را در وهله اول در خودتان و بعد در دنیا تغییر می‌دادید؟

از نظر شوارتز ارزش‌ها، اهداف تصویب شده‌ای هستند که برانگیزاننده اعمال و توجیه کننده انتخاب راه‌حل‌ها هستند. این اهداف، ماهیت انگیزشی، مطلوب و فراموقعیتی داشته و نقش اصول راهنما را در زندگی به عهده دارند. فراموقعیتی بودن ارزش‌ها، بیانگر تأثیر نافذ و گسترده آن‌ها بر سایر موقعیت‌های زندگی است. ارزش‌ها را می‌توان باوری راسخ نسبت به شیوه خاصی از رفتار یا هدفی از زندگی که به لحاظ فردی یا اجتماعی در برابر انواع دیگری از رفتار یا اهداف متفاوت ارجحیت دارند، دانست. ارزش‌های فردی هسته‌ی مرکزی شخصیت افراد را تشکیل می‌دهند و بر رفتارها، نگرش‌ها، ارزشیابی‌ها، قضاوت‌ها، تعهدها و رضایت آن‌ها از زندگی اثر می‌گذارند.

ارزش‌ها در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و به اندازه کافی باثبات هستند و به عنوان معیارها و ملاک‌ها ایفا نقش می‌کنند. ارزش‌ها نوعی شناخت اجتماعی هستند و کارکرد آن‌ها تسهیل انطباق فرد با محیط است. درواقع ارزش‌های شخصی هر آن چیزی است که از نظر شما اهمیت دارد و شما را به سمت رسیدن به رؤیاهایتان سوق می‌دهند و در نحوه‌ی تصمیم‌گیری شما به شدت اثرگذار هستند. ارزش‌های شخصی می‌توانند روی علایق و انتخاب‌های شما تأثیر بگذارند و به عنوان نیروهای هدایت کننده به شما انگیزه بدهند.

شناخت ارزش‌های فردی چه کمکی به ما می‌کند؟

بخش مهمی از خودشناسی و شناخت دیگران به شناخت ارزش‌ها برمی‌گردد. چراکه به‌طور کلی شناخت ارزش‌ها کیفیت زندگی افراد را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. ازجمله مزایای شناخت ارزش‌های فردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش خودآگاهی و شناختی که نسبت به دیگران داریم.
 • قرار گرفتن در شغلی رضایت‌بخش و متناسب با شخصیتمان
 • افزایش کیفیت زندگی
 • داشتن تصمیمات و انتخاب‌های صحیح
 • کمک به تعیین اولویت‌های خود در زندگی و تعیین اهداف
 • افزایش اعتمادبه‌نفس
 • بهبود ارتباطات مثبت و سالم با دیگران
 • کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی
 • کمک به بهبود رفتار قاطعانه

آزمون ارزش‌های شخصی PVQ

تست ارزش‌های شخصی PVQ

۴۰ سوال                 حدود ۱۵ دقیقه زمان

آزمون فردی با گزارش کامل و تحلیلی

دریافت نتیجه‌ و گزارش تحلیلی بلافاصله بعد از اتمام آزمون

۶۰.۰۰۰ تومان

پنل ارزیابی سازمانی

پنل اختصاصی و شخصی‌سازی شده به همراه گزارشات فردی و تجمیعی

تصاویر آزمون

پرسشنامه ارزش‌های فردی شوارتز (Portrait of Values Questionnaire) (PVQ) در سال ۲۰۰۱ توسط شوارتز و همکارانش منتشر شد. شوارتز و همکارانش معتقد بودند که در تمام دنیا و در هر فرهنگ و زمینه‌ای ده ارزش اساسی وجود دارد که برای افراد اهمیت دارند و سایر ارزش‌ها از این ۱۰ مورد نشئت می‌گیرند. پرسشنامه ارزش‌های فردی شوارتز می‌تواند به ما در شناخت ارزش‌های شخصی و فردی کمک بسزایی کند و هویت زندگی را برای ما آشکار سازد.

نظریه ارزش‌های شوارتز بهترین سرمایه روان‌شناختی اجتماعی است که با فراهم کردن مفهوم و روش‌شناسی، مجموعه‌ای از ارزش‌های جهان‌شمول را ترسیم می‌کند. شوارتز نظریه ارزش‌های انسانی بنیادی را ترسیم نمود که شامل ۱۰ مؤلفه به شرح زیر است:

 • هم‌نوایی یا ارزش مذهبی (Conformity): ادب، فرمانبردار، خودانضباطی، احترام به والدین و بزرگترها
 • سنت‌گرایی یا ارزش وجهه خانوادگی (Tradition): متواضع، پذیرش سهم خود از زندگی، مؤمن، مذهبی، احترام به سنت، معتدل
 • خیرخواهی یا ارزش اجتماعی (Benevolence): یاریگر، صادق، بخشنده، وفادار، مسئولیت‌پذیر، عشق بالغانه
 • جهان‌ شمول‌نگری یا ارزش مردمی (Universalism): دارای وسعت نظر، خرد، عدالت اجتماعی، قدردانی، وحدت با طبیعت
 • خودرهنموددهی یا ارزش اقتصادی (Self-direction): خلاقیت، آزادی، مستقل، کنجکاو، انتخاب شخصی هدف‌های خود
 • انگیزش یا ارزش زیبایی شناختی (Stimulation): متهور، زندگی متنوع، زندگی مهیج و جسورانه
 • لذت‌گرایی یا ارزش لذت‌جویانه (Hedonism): لذت، زندگی لذت‌بخش
 • موفقیت یا ارزش دانش (Achievement): موفق، توانا، بلندمرتبه‌جو، بانفوذ، جاه‌طلبی
 • ارزش قدرت (Power): قدرت اجتماعی، پرستیژ، ثروت، اقتدار
 • ایمنی یا ارزش سلامتی (Security): امنیت خانوادگی، امنیت ملی، نظم اجتماعی، پاکیزه، میزان محبت‌های دیگران، احساس تعلق

آزمون‌های مرتبط

مقالات مرتبط