Interview skills
استخدامی و شغلی

چگونه مصاحبه کنیم؟ راهنما کامل ویژگی‌ها و مهارت‌های یک مصاحبه‌گر خوب

۰

داشتن مهارت‌های مصاحبه و پیدا کردن فرد مناسب برای سازمان، یکی از مهم‌ترین المان‌های توسعه فردی در برابر صاحبان کسب ‌وکار و یا مسئولین اجرایی و مدیریتی است. در مصاحبه‌گری حرفه‌ای…

Emotional intelligence and critical thinking
توسعه فردی و یادگیری

چگونه تقویت هوش هیجانی، تفکر انتقادی را در شما بالا می‌برد؟

۰

یکی از تکنیک‌های عملی برای بالا بردن شانسمان در انتخاب درست، تفکر انتقادی است. در تفکر انتقادی ما تمام گزینه‌های موجود را موشکافانه و منتقدانه مورد بررسی قرار می‌دهیم و فقط اطلاعات…

فهرست