Job satisfaction and organizational commitment
استخدامی و شغلی

آیا با افزایش رضایت شغلی کارکنان، میزان تعهد سازمانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان از مهم‌ترین موضوعات در یک سازمان هستند که در موفقیت کلی سازمان نقش بزرگی دارند. طبیعتا وقتی کارمندان سازمان شما تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالایی…

Decision making in management قطبینو
استخدامی و شغلیرهبری

چه زمانی مدیران باید درگیر تصمیم‌گیری‌ها شوند؟

تصمیم‌گیری در سازمان بر اساس دستیابی به اهداف اتخاذ می‌گردد که اغلب با پیچیدگی، ابهام، اطلاعات ناقص و محدودیت زمانی همراه است و به ‌ندرت فقط یک پاسخ صحیح وجود دارد. زیرا تصمیم‌گیری درست نقش بسیار…

Brand personality
استخدامی و شغلیکسب و کار

تست آرکتایپ برند چیست؟ چگونه شخصیت برندم را بشناسم؟

شخصیت برند یا آرکتایپ برند مناسب می‌تواند باعث اعتمادسازی در میان مشتریان شود. یک ظاهر حرفه‌ای می‌تواند به کسب‌وکار شما اعتبار بخشیده و مشتریان را به سمت شما جذب کند. از طرف دیگر با استفاده از…

تبعیض و تعهد سازمانی
استخدامی و شغلی

چگونه تبعیض در محیط کار، تعهد سازمانی کارکنان را پایین می‌آورد؟

تبعیض و تعهد سازمانی پایین چه بلایی بر سر یک سازمان می‌آورند؟ آیا می‌توان این دو مفهوم را مرتبط و تأثیرپذیر از یکدیگر دانست؟ واقعیت این است که با  ورود نسل Z  به دنیای شغلی، چالش‌ بزرگی که امروزه منابع انسانی…