مجوزهای فعالیت در حوزه روانشناسی و منابع انسانی

قطبینو سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون بستری پویا برای برگزاری آزمونهای متفاوت در حوزه های گوناگون میباشد. این سامانه بر بستر اینترنت در حوزه منابع انسانی و روانشناسی بر اساس تفاهم نامه همکاری با مرکز کلینیک مددکاری پونا (پندار و نشر اندیشه شمیرانات) و به شماره پروانه تاسیس ۷۱۷/۲۶۹۷/۴۷۸۰ به سرپرستی جناب آقای دکتر مهدی فلاحی که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ عقد گردید، نسبت به ارائه خدمات آزمونهای آنلاین اقدام نموده و کلیه ارزیابی های این حوزه تحت مجوز و نظارت مرکز کلینیک روانشناسی پونا میباشد.