ماهنامه قطبینو شماره ۹ – بهمن ۱۴۰۲

ماهنامه قطبینو یک مجله الکترونیکی در حوزه‌ی منابع انسانی و روانشناسی است که از هفته‌ی اول دی ماه ۱۳۹۹ به‌ صورت ماهنامه الکترونیکی توسط شرکت قطبینو منتشر شده است. این ماهنامه، یک رسانه‌ی راهبردی و مدیریتی در حوزه مدیریتی و منابع‌ انسانی است که حاصل همکاری مدیران و روانشناسان سازمانی می‌باشد. برخی از مقالات و مطالب منتشر شده در این شماره عبارتنداز:

  • فرهنگ سازمانی بد چه بلایی بر سر مدیران می‌آورد؟
  • ۱۰ اقدام مؤثر برای افزایش تاب آوری در محیط کار
  • فرهنگ سازمانی در سازمان‌هایی با گستره‌ی متنوع جغرافیایی
  • آیا استرس شغلی تعهد سازمانی افراد را کاهش می‌دهد؟
  • افسردگی شغلی چیست؟ چگونه بر افسردگی در محیط کار غلبه کنیم؟
  • چالش‌های جذب و استخدام در صنایع خرده فروشی
  • معرفی تست سنجش رضایت شغلی مینه سوتا

ماهنامه‌ها را در ایمیل دریافت کنید

اساتیدی که در این ماهنامه دست به قلم شده‌اند:

آتنا گوهرزاده - مدیر منابع انسانی لمیز

سرکار خانم آتنا گوهرزاده

مدیر منابع انسانی قهوه لمیز

عباس بختیاری - مشاور منابع انسانی

آقای عباس بختیاری

مشاور منابع انسانی

مدیر منابع انسانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت