اختلاف بین حقوق درخواستی متقاضی و توان مالی شرکت ازجمله دیگر چالش‌های موجود در استخدام نیروی انسانی است که متخصصان استخدام با آن مواجه هستند و گاها تنها به همین دلیل نمی‌توانند یک نیروی واقعا مناسب را جذب نمایند. طراحی پیشنهاد حقوق و اصولا نحوه تعیین حقوق و مزایا، خود یکی از وظایف مهم منابع انسانی به شمار می‌رود که باید به صورت تخصصی و استراتژیک بررسی شود.