تفاوت تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی

تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی

در ابتدا برای درک بهتر تفاوت بین تست های شخصیت شناسی و تست های رفتارشناسی باید تعریف درستی از شخصیت و رفتار داشته باشیم و بدانیم تفاوت بین رفتار و شخصیت در چیست؟

رفتار تعارف متعددی دارد، اما مهم این است که بخواهیم آن را در کجا استفاده کنیم. رفتار بیرونی‌ترین مدل بروز حالات انسانی است. رفتار یعنی یک عمل قابل مشاهده، عملی که از شما یا از فرد دیگری درپاسخ به یک محرک درونی یا بیرونی سر میزند. افراد برای پذیرفته شدن در اجتماع به صورت خودآگاه رفتاری را از خود بروز می دهند که می توانند آن را براساس زمان و مکان تغییر دهند. رفتار قابل مشاهده و قابل تغییر است.

درمورد تعریف بالا، لازم است به دو نکته توجه داشته باشید:

نخست اینکه رفتار باید قابل مشاهده باشد. چیزهایی که قابل مشاهده نیستند از جنس فکر کردن، قضاوت کردن و چیزهایی مانند اینها جز رفتار ما به حساب نمی آیند.

نکته دوم اینکه گاهی اوقات ،عمل نکردن را باید یک عمل در نظر گرفت مثلا وقتی کسی به شما توهین می کند و شما رو در روی او می ایستید و سکوت می کنید، شما یک رفتار انجام داده‌اید رفتاری که در مدیریت تعارض آن را رفتار اجتنابی می نامند. رفتار زمانی که تکرار شود جز الگوهای شخصیتی ما قرار می گیرد. شخصیت یعنی از گذشته تا حال فرد، یعنی از زمانی که به یاد می آوریم.

عوامل موثر بر شخصیت و رفتار انسان:

سه عامل زیر بر شخصیت و رفتار انسان‌ها تاثیر بسزایی دارد:

  • ژنتیک
  • محیط
  • شرایط

ژنتیک قبل از تولد و محیط و شرایط در سالهای ابتدایی تولد هر فرد شخصیت او را شکل میدهند و باید بگویم دیگر قابل تغییر نیست. ناخودآگاه، مدل ذهنی و شخصیت هر فرد از موارد هستند که در طول زندگیش قابل تغییر نیستند.

اما رفتار هر فرد و هوش هیجانی او از مواردی است که میتواند رشد و تکامل یابد و تغییر کند. پس در نتیجه یکی از تفاوت های بین شخصیت و رفتار تغییر ناپذیری و تغییرپذیری آنها است.

اتفاقی که در دهه اول زندگی اکثر انسانها با آن روبه رو می شوند مانند تشویق، تنبیه یا اجبار از سوی محیط برای بروز شخصیت یا رفتاری که مورد پسند محیط است و الزاما با شخصیت و ویژگی‌های شخص تطابق ندارند. این وضعیت پیامدهایی در پی خواهد داشت.

برای شناخت لایه‌های مختلف روان می توانیم از تستهای روانشناسی کمک بگیریم ‌و تعارضات درونی خود را پیدا کنیم. از نقاط ضعف و قوت خود آگاه شویم و آگاهانه به اصل خود بازگردیم.

باید توجه داشته باشیم هیچ شخصیتی بر شخصیت دیگر برتری ندارد و این شرایط مختلف است که نیازهای مختلف را می طلبد. پس با شناخت بهتر خود می توانیم شرایط و موقعیتهای بهتری را که باتواناییهای ما سازگاری بیشتری دارند انتخاب کنیم.

انواع تستهای شخصیت و رفتارشناسی شناخت کاملی از خود به ما می دهند اما بسنده کردن به یک تست کافی نیست. تستهای روانشناسی کاربردهای متفاوتی دارند. از یک سو برای ارزیابی و اندازه گیری دقیق توانمندی های فرد نظیر هوش، استعداد و… مورد استفاده قرار می گیرند و از سویی دیگر برای تشخیص و ارزیابی مشکلات و مسائلی که فرد با آنها روبه روست قابل استفاده می باشد.

همچنین نتایج به دست آمده از تست روانشناسی در بررسی علل و ارائه راهکار جهت پویایی بیشتر و کار آمدتر شدن تاثیر بسزایی دارد.

انواع تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی:

تست‌های رفتار شناسی: تست مدل رفتاری دیسک، تست سبک مذاکره و…

تست‌های شخصیت‌ شناسی: تست MBTI، تست نئو فرم بلند و…

تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی

اهمیت و ضرورت تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی:

استخدام یک کارمند جدید می تواند مانند ریختن تاس باشد. یک داوطلب می تواند روی کاغذ و در مصاحبه بسیار مطلوب به نظر برسد، اما یک مدیر تنها بعد از شروع کار او از صلاحیتش مطمئن خواهد شد. کار فرمایان برای درک بهتر علایق، هوش هیجانی، انگیزه و ویژگی‌های شخصیتی متقاضیان کا به آزمونهای سنجش رفتاری و شخصیتی روی آورده اند.

جای تعجب نیست که تصمیمات ضعیف استخدام برای سازمان بسیار سنگین تمام خواهد شد. اگرچه برای ارزیابی شخصیت کاندیدها اعتماد به داده‌های ذهنی مانند برداشت اول، وسوسه انگیز است، اما از یک روش اندازه‌گیری قابل اعتماد نباید صرف نظر کرد. چرا که امکان تصمیم گیری بهتر در زمینه استخدام را فراهم می کنند.

آزمونهای ارزیابی رفتاری شناختی، وقتی به درستی ایجاد و اجرا شوند ،عملکرد و رفتار بالقوه نامزدها در محل کار را پیش بینی می کنند و بهره وری سازمان را افزایش می دهند. بسیاری از تستها در سازمانها انجام می شوند، اما برخی از آنها جنبه فردی و استفاده خصوصی تر دارند. مثلا پیش بینی موفقیت کودکان در مدرسه. مطالعات نشان داده‌اند که کودکانی که بسیار با وجدان هستند به دلیل تواناییشان در منظم بودن، سر وقت بودن و ‌پیروی از قوانین و سخت کوش بودن در مدرسه موفق تر هستند.

همچنین تحقیقات نشان داده است که ویژگی های شخصیتی در انتخاب و موفقیتهای شغلی تاثیر گذار هستند. در کل درک شخصیت شما می تواند به شما در کار و زندگی کمک کند.

برتری تست های رفتارشناسی و تست های شخصیت شناسی:

افراد اغلب ارزیابی‌های شخصیت و رفتاری را اشتباه می گیرند و سعی می کنند از آنها به جای یکدیگر استفاده کنند.

تستهای رفتارشناسی انواع اصلی شخصیت را نشان نمی دهد بلکه، نحوه عملکرد یک کارمند در یک محیط را نشان می دهد. به عبارت دیگر، شخصیت نیمی از معادله است. نیمه دیگر نحوه واکنش شخصیت به یک موقعیت خاص است.

شخصیت و موقعیت ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و باعث ایجاد افکار، احساسات و رفتار می شوند. ارزیابی‌هایی که تیپ‌های شخصیتی را مشخص می کنند تنها در صورتی مفید هستند که افراد راهی کاربردی برای استفاده از نتایج حاصل در محیط کار داشته باشند.

معمولا از آزمونهای شخصیت برای ارزیابی موقعیت شغلی و تناسب نامزدها به طور نامناسب استفاده می شود. مشهورترین تست شخصیت Myers-Briggs  Typeاست. شما می توانید انواع شخصیت را از طریق ارزیابی کشف کنید، اما نمی توانید آنها را تغییر دهید. از طرف دیگر، ارزیابی رفتاری نشان می دهد که چگونه آنها در هر شرایط کار می کنند و به طور کلی، از درک چگونگی سازگاری فرد و چگونگی تناسب رفتارهای خاص وی دریک شغل و محیط خاص، چیزهای بیشتری به دست می آید تا اینکه صرفا ویژگی های ثابت شخصیتی مطالعه و بررسی شود.

مقایسه تست رفتاری DISC با تست شخصیت شناسی MBTI:

تست DISC و تست MBTI  چه تفاوتهایی با هم دارند و آیا بر یکدیگر برتری خاصی دارند؟ تست مدل رفتاری DISC و تست شخصیت شناسی MBTI هر دو ابزار ارزیابی هستند که بینشی در مورد رفتار و شخصیت ارائه می دهند. و از سوی موسسات و شرکتهای بزرگ در سراسر جهان به طور گسترده ای مورد احترام و استفاده قرار میگیرند.

اما چند تفاوت قابل توجه بین این دو تست وجود دارد؟

طول ارزیابی DISC کوتاه تر از MBTI است.

MBTI افراد را به ۱۶ نوع چهار حرفی طبقه بندی می کند: برونگرایی و درونگرایی، حسی و شهودی، داوری و ادراکی، منطقی و احساسی. اما تست رفتارشناسی دیسک بر چهار بُعد رفتاری متمرکز میباشد که عبارتند از: تسلط، تاثیرگذاری، پایداری و وظیفه شناسی. تستMBTI شخصیت ثابت و درونی افراد را بررسی می کند اما تست DISC رفتار بیرونی و قابل مشاهده افراد را بررسی می کند.

به طور کلی MBTI ابزار ارزیابی خوبی برای فردی است که به دنبال خودشناسی است. نتایج MBTI بسیار شخصی می باشد و به طور معمول موارد زیادی از خود درونی فرد را نشان می دهند. اگرچه به نظر می رسد این یک مزیت نسبت به تست DISC  باشد، اما در واقع می تواند یک نقطه ضعف باشد.

از آنجا که  MBTI بسیار شخصی است. اغلب افرادی که از تست MBTI استفاده میکنند ممکن است از اینکه نتایج خود را با دیگران به اشتراک بگذارند احساس راحتی نکنند.

این موضوع می تواند MBTI را در یک محیط عمومی مانند تجارت،سازمانها،شرکتها از محبوبیت کمتری برخوردار کند.اما از آنجایی که DISC مخصوص هر محیطی است که هنگام انجام ارزیابی در ذهن داریم ،نتایج به اندازه MBTI خصوصی و شخصی نمی باشد و برای کسانی که ارزیابی DISC را انجام می دهند راحت تر است که نتایج خود را به اشتراک بگذارند.چون اطمینان دارند که اگرچه نتایج ارزیابی شخصیت کاری آنها نشان داده می شود اما شخصیت خصوصی آنها به اشتراک گذاشته نمی شود.

سخن آخر

در آخر باید بگوییم برتری تستها بسته به نوع نیاز شماست. پس نکته حائز اهمیت این است که استفاده از تست رفتارشناسی و تست شخصیت شناسی به شما قرار است چه کمکی کند؟ هدف شما چیست؟ Richard Bran son اظهار داشت که دانش درباره شرکتها و مهارتهای خاص شغلی را می توان آموخت، اما شما نمی توانید شخصیت را آموزش دهید، بنابراین برای بدست آوردن کار آمدترین کارکنان برای تیم خود می توانید از تستهای شخصیت و رفتاری استفاده کنید.

دسته بندی : استخدامی و شغلی, منابع انسانی

مطالب مرتبط

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.

تازه‌های امروز

آزمون‌های مرتبط با این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست